play pause
 

 

KZN Rail Sp. z o.o.KZN RAIL

 

ul. Półłanki 25

30-740 Kraków

 

veritas

 

NIP: 679-30-92-654
REGON: 122857335
Numer KRS: 0000463072
Rachunek bankowy:

42 1140 1179 0000 5947 9000 1001

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 3 294 400,00 zł

 

Zarząd Spółki:

 

 

Grzegorz Leszczyński                   Ewa Sawicka                   Aleksander Furtak

Prezes Zarządu                                  Członek Zarządu                                 Członek Zarządu

Grzegorz Leszczyński                         Ewa Sawicka                                          Aleksander Furtak

 

Pracujemy w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008 

 

 

iso_pl                    iso_ang                    Polityka Jakości